5,314
Dziś Środa
2023-03-22

Zobacz, jakie uprawnienia posiada najmniej firm w gminie Lublin Miasto

Aktualizacja: dzisiaj12:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_spotkanie_inwestycje_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-22 Najrzadziej wybierane uprawnienia w gminie Lublin Miasto

Opis
Artykuł dotyczy uprawnień uzyskanych przez podmioty zarejestrowane w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), czyli licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Uprawnienia są wydawane przez właściwy organ, np. Urząd Miasta/Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Finansów. Wykaz uprawnień jest publikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawiera on informacje o wydającym je organie oraz podstawie prawnej.
Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych według wybranego uprawnienia jest dostępne w serwisie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-22 godz: 12:54:00
2.Ilość wszystkich firm w gminie Lublin Miasto wynosi: 78661
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Lublin Miasto wynosi: 42007
Pierwsze miejsce
Gdy analizujemy, których uprawnień obecnie firmy w gminie Lublin Miasto potrzebują najmniej, dochodzimy do wniosku, że w miesiącu marzec 2023 podmioty gospodarcze najrzadziej posiadały Koncesja na: montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania, montaż urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia ora z ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania. Tylko 1 firma wykorzystuje je w swojej działalności. Z tego też powodu to uprawnienie znalazło się na pierwszym miejscu.
Drugie miejsce
W dniu dzisiejszym drugie w tym zestawieniu jest Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. To uprawnienie posiada 1 firma. Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana.
Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu w tym zestawieniu jest Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Ma je tylko 1 firma.
Najrzadziej wybierane uprawnienia przez firmy w gminie Lublin Miasto – marzec 2023
Miejsce
Nazwa uprawnienia, zezwolenia, koncesji
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Koncesja na: montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania, montaż urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia ora z ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania
1
2
Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
1
3
Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
1
4
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich
1
5
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych
1
6
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
1
7
Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
1
8
Zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego
1
9
Zezwolenie na prowadzenie odzysku odpadów
1
10
Zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem
1

W REGIONACH Porównaj, z jakich uprawnień korzysta niewielka ilość firm w regionie

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakie uprawnienia w ostatnich miesiącach posiadało niewiele firm w gminie Lublin Miasto?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakich uprawnień będzie najmniej w gminie Lublin Miasto?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: