5,314
Dziś Środa
2023-03-22

Zobacz, jakimi produktami i usługami podmioty gospodarcze w gminie Lublin Miasto tracą obecnie zainteresowanie

Aktualizacja: dzisiaj12:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_zrezygnowany_auto_1000x550px (2).jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-22 Obecnie podmioty gospodarcze w gminie Lublin Miasto tracą zainteresowanie tymi produktami i usługami

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają przetargi publikowane w BZP (Biuletynie Zamówień Publicznych), TED (Tenders Electronic Daily), jak również na najpopularniejszych stronach zamieszczających przetargi.
Zasady i procedury ogłaszania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.). Określa ona m.in. próg (obecnie jest to 130 000 PLN) powyżej którego instytucje mają obowiązek stosowania procedur przetargowych tj. m.in. opublikowania ogłoszenia w BZP.
W celu ujednolicenia i ustandaryzowania systemu klasyfikacji zamawianych towarów oraz usług stworzono Wspólny Słownik Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-22 godz: 12:54:01
2.Ilość wszystkich firm w gminie Lublin Miasto wynosi: 78661
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Lublin Miasto wynosi: 42007
Pierwsze miejsce
Obserwując, jak obecnie zmieniają się potrzeby firm i zainteresowanie produktami i usługami w gminie Lublin Miasto, widzimy, że podmioty gospodarcze najmniej potrzebują Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych. W okresie 1-22 marzec 2023 nastąpił spadek ilości przetargów o 116.
Drugie miejsce
Należy zauważyć, że drugie miejsce ze spadkiem o 33 przetargi przypadło kategorii o nazwie Działki gruntowe.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać, że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 28% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Obecnie trzecie miejsce w tym zestawieniu zajmują Gospodarstwa rolne, gdyż spadek ilości opublikowanych przetargów wynosi 32.
Produkty i usługi, dla których najbardziej zmniejszyła się ilość przetargów w gminie Lublin Miasto za okres 1-22 marzec 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
- 116
2
Działki gruntowe
-33
3
Gospodarstwa rolne
-32
4
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
-31
5
Roboty budowlane w zakresie budynków
-25
6
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne
-14
7
Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe
-11
8
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
-11
9
Maszyny biurowe, sprzęt i części zamienne, z wyjątkiem komputerów
-10
10
Specjalne usługi projektowe
-10

W REGIONACH Podmioty gospodarcze w regionie najmniej interesują się tymi produktami i usługami

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA W ostatnim czasie te produkty i usługi były rzadko wybierane przez podmioty gospodarcze w gminie Lublin Miasto

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Podmioty gospodarcze w gminie Lublin Miasto nie będą zainteresowanie tymi produktami i usługami

Trwa pobieranie danych...