5,314
Dziś Środa
2023-03-22

Sprawdź, jakie produkty i usługi planują obecnie zakupić podmioty gospodarcze w gminie Lublin Miasto

Aktualizacja: dzisiaj12:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_paleta_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-22 Obecnie podmioty gospodarcze w gminie Lublin Miasto planują zakup tych produktów i usług

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-22 godz: 12:54:00
2.Ilość wszystkich firm w gminie Lublin Miasto wynosi: 78661
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Lublin Miasto wynosi: 42007
Pierwsze miejsce
Obserwując zapotrzebowanie na produkty i usługi, których zakup obecnie planują podmioty gospodarcze w gminie Lublin Miasto, widzimy, że najwięcej przetargów ogłoszono na Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. W okresie 1-22 marzec 2023 nastąpił wzrost opublikowanych ogłoszeń przetargowych o 7.
Drugie miejsce
Usługi badania, przeprowadzania inspekcji, analizy, nadzoru i kontroli są na drugim miejscu w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych przetargów wzrosła o 7.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
W dniu dziesiejszym trzecie miejsce zajmują Roboty budowlane w zakresie budynków. Nastąpił wzrost ilości zamieszczonych ogłoszeń przetargowych o 4.
Produkty i usługi, dla których obecnie wzrasta ilość prztetargów w gminie Lublin Miasto – marzec 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
7
2
Usługi badania, przeprowadzania inspekcji, analizy, nadzoru i kontroli
7
3
Roboty budowlane w zakresie budynków
4
4
Usługi medyczne i podobne
4
5
Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
4
6
Usługi badania podłoża
4
7
Gospodarstwa rolne
3
8
Usługi edukacyjne
3
9
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
3
10
Instalowanie alarmów włamaniowych
3

W REGIONACH W regionie podmioty gospodarcze planują zakup tych produktów i usług

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Najwięcej podmiotów gospodarczych w gminie Lublin Miasto planowało zakup tych produktów i usług

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA W najbliższych miesiącach największa ilość podmiotów gospodarczych w gminie Lublin Miasto będzie planować zakup tych produktów i usług

Trwa pobieranie danych...