5,314
Dziś Środa
2023-03-22

Zobacz, jakie formy prawne wybiera najmniej firm w gminie Lublin Miasto

Aktualizacja: dzisiaj12:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_TAX_1000x550.jpg

NA DZISIAJ - 2023-03-22 Jakie formy prawne są najrzadziej wybierane w gminie Lublin Miasto?

Opis
Artykuł przedstawia formy prawne, które wybrały podmioty gospodarcze. Forma prawna działalności gospodarczej ma wpływ na funkcjonowanie firmy, a przede wszystkim na sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Ponadto określa możliwości i ograniczenia firmy oraz decyduje o sposobie kierowania przedsiębiorstwem.
Obecnie najczęściej wybieraną formą prawną prowadzenia działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza.
Podstawę prawną tworzenia i funkcjonowania poszczególnych form prawnych przedsiębiorstw regulują dwa podstawowe akty prawne: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.)
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-22 godz: 12:54:00
2.Ilość wszystkich firm w gminie Lublin Miasto wynosi: 78661
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Lublin Miasto wynosi: 42007
Pierwsze miejsce
Mając na uwadze, które formy prawne w gminie Lublin Miasto są najrzadziej wybierane, zaobserwować można, że najmniej aktywnych firm wybiera INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA. Jest to aktualnie 1 podmiot.
Drugie miejsce
Obecnie drugą najrzadziej wybieraną formą prawną przez firmy jest INSTYTUT BADAWCZY / INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ. W miesiącu marzec 2023 preferuje ją 1 podmiot.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać, że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Formą prawną, która zajmuje trzecie miejsce tego zestawienia, jest JEDNOSTKA TERENOWA STOWARZYSZENIA POSIADAJĄCA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ. Wybrał ją 1 podmiot.
Najrzadziej wybierane formy prawne w gminie Lublin Miasto – marzec 2023
Miejsce
Nazwy form prawnych
Ilość firm
${li_top_txt}
1
INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA
1
2
INSTYTUT BADAWCZY / INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ
1
3
JEDNOSTKA TERENOWA STOWARZYSZENIA POSIADAJĄCA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ
1
4
ZRZESZENIE TRANSPORTU
1
5
CECH RZEMIEŚLNICZY
1
6
ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ
1
7
NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ INSTYTUCJA KOŚCIELNA BĘDĄCA ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
1
8
ZWIĄZKI ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH
1
9
ZRZESZENIE TRANSPORTU
1
10
INNE PAŃSTWOWE LUB SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE W ROZUMIENIU ART. 9 PKT 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2013 R. POZ
1

W REGIONACH Porównaj, jakich form prawnych jest najmniej w regionie

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakie formy prawne w ostatnich miesiącach najrzadziej wybierały firmy w gminie Lublin Miasto?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakich form prawnych w najbliższych miesiącach będzie najmniej w gminie Lublin Miasto?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: