5,314
Dziś Środa
2023-03-22

Sprawdź, jakie działalności wybrało najwięcej firm w gminie Lublin Miasto

Aktualizacja: dzisiaj12:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_w biurze_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-22 Działalności gospodarcze, które w gminie Lublin Miasto wybrało najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-22 godz: 12:54:00
2.Ilość wszystkich firm w gminie Lublin Miasto wynosi: 78661
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Lublin Miasto wynosi: 42007
Pierwsze miejsce
Patrząc na działalności gospodarcze w gminie Lublin Miasto, widać, że najwięcej aktywnych firm wybrało Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie jako swoją główną działalność. Wykonuje ją w miesiącu marzec 2023 – 1 481 firm.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu najczęściej wybieranych przez firmy działalności gospodarczych jest Praktyka lekarska specjalistyczna. Obecnie wykonuje ją 1 472 firmy.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 99% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Trzecia z kolei działalność gospodarcza z tego zestawienia tj. Działalność związana z oprogramowaniem prowadzona jest przez 1 310 firm.
Najczęściej wybierane działalności gospodarcze w gminie Lublin Miasto – marzec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
1 481
2
Praktyka lekarska specjalistyczna
1 472
3
Działalność związana z oprogramowaniem
1 310
4
Działalność prawnicza
1 224
5
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
1 116
6
Praktyka lekarska ogólna
657
7
Praktyka lekarska dentystyczna
640
8
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
614
9
Transport drogowy towarów
603
10
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
558

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najwięcej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najwięcej firm w gminie Lublin Miasto

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które będą wykonywać firmy w gminie Lublin Miasto

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...