5,314
Dziś Środa
2023-03-22

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w gminie Lublin Miasto

Aktualizacja: dzisiaj12:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-03-22 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w gminie Lublin Miasto obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-22 godz: 12:54:01
2.Ilość wszystkich firm w gminie Lublin Miasto wynosi: 78661
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Lublin Miasto wynosi: 42007
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-22 marzec 2023 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w gminie Lublin Miasto, na pierwszym miejscu od końca widzimy Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 4.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 4.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Szkoły policealne. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 3.
Działalności gospodarcze o największym spadku w gminie Lublin Miasto za okres 1-22 marzec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
-4
2
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
-4
3
Szkoły policealne
-3
4
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
-3
5
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
-3
6
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
-2
7
Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
-2
8
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
-2
9
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
-2
10
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
-2

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w gminie Lublin Miasto w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w gminie Lublin Miasto ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...