5,314
Dziś Środa
2023-03-22

Obejrzyj koniecznie, które działalności obecnie najchętniej wybierają firmy w gminie Lublin Miasto

Aktualizacja: dzisiaj12:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_OTWARTE_ludzie przed_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-22 Popatrz, które działalności gospodarcze obecnie wybiera najwięcej firm w gminie Lublin Miasto

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-22 godz: 12:54:00
2.Ilość wszystkich firm w gminie Lublin Miasto wynosi: 78661
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Lublin Miasto wynosi: 42007
Pierwsze miejsce
Spośród rodzajów działalności gospodarczych, które w okresie 1-22 marzec 2023 rozwijały się najszybciej, najbardziej wzrosła ilość firm, które jako główną działalność prowadzą Działalność związana z oprogramowaniem. Widzimy, że wyraźnie wysuwa się ona na prowadzenie, bo w tym czasie w gminie Lublin Miasto ich liczba zwiększyła się o 20.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, wzrosła o 9, co stanowi 45% liczby podmiotów, które wybierały tę branżę najczęściej.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Liczba firm prowadzących tę działalność zwiększyła się o 7.
Działalności gospodarcze o największym wzroście w gminie Lublin Miasto za okres 1-22 marzec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Wzrost ilości firm
${li_top_txt}
1
Działalność związana z oprogramowaniem
20
2
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
9
3
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
7
4
Działalność prawnicza
6
5
Praktyka lekarska dentystyczna
6
6
Działalność w zakresie architektury
6
7
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
5
8
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
5
9
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
4
10
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
4

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze obecnie się rozwijają

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź działalności gospodarcze, które rozwijały się w gminie Lublin Miasto w ostatnich miesiącach

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj działalności gospodarcze, jakie będą wybierać firmy w gminie Lublin Miasto

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: