5,314
Dziś Środa
2023-03-22

Obejrzyj koniecznie, u których podmiotów gospodarczych w gminie Lublin Miasto rośnie zainteresowanie finansowaniem inwestycji ze środków UE

Aktualizacja: dzisiaj12:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_rozmowa biznesowa_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-22 Śledź instytucje, które w gminie Lublin Miasto aktualnie publikują najwięcej ogłoszeń przetargowych z dotacją UE

Opis
Artykuł prezentuje podmioty gospodarcze, które opublikowały najwięcej przetargów z dotacją UE. Podmioty te korzystają z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych. Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług, czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-22 godz: 12:54:00
2.Ilość wszystkich firm w gminie Lublin Miasto wynosi: 78661
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Lublin Miasto wynosi: 42007
Pierwsze miejsce
Przyglądając się tym podmiotom, które obecnie w gminie Lublin Miasto wykazują coraz wyższe zainteresowanie finansowaniem swoich przedsięwzięć ze środków unijnych, zauważymy, że za okres 1-22 marzec 2023 pod względem liczby publikowanych ogłoszeń przetargowych dosyć wyraźnie na prowadzenie wysuwa się ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE. Instytucja ta zwiększyła liczbę przetargów o 6.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu wśród instytucji coraz powszechniej wykorzystujących fundusze UE jest LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY z przyrostem ilości przetargów wynoszącym 4.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się obecnie WI-TECH PIOTR WINIARCZYK. Instytucja ta zwiększyła liczbę przetargów finansowanych ze środków unijnych o 4.
Podmioty o największym wzroście liczby przetargów z dotacją UE w gminie Lublin Miasto za okres 1-22 marzec 2023

W REGIONACH Panorama regionu – porównaj, które podmioty gospodarcze w Twoim otoczeniu najpowszechniej wykorzystują środki unijne

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Sprawdź, które podmioty gospodarcze w gminie Lublin Miasto publikowały w ubiegłych miesiącach najwięcej ogłoszeń przetargowych

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj przyszłych liderów pozyskiwania środków unijnych w gminie Lublin Miasto

Trwa pobieranie danych...